1.420.000 

Tấm pin năng lượng mặt trời 135W Mono  được bảo hành 10 năm, tuổi thọ hơn 25 năm.